Strefa Płatnego Parkowania w Rawiczu
Wtorek, 03 Kwiecień 2012 10:01

LOKALIZACJA

Strefa Płatnego Parkowania obejmuję następujące ulice:

  • Rynek plac - wewnętrzna część (w obrębie pasów zieleni, z pominięciem postoju TAXI oraz 4 miejsc postojowych dla USC),
  • Rynek - zewnętrzna część, strona wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia),
  • Rynek - zewnętrzna część, strona północna (od ul. Królowej Jadwigi do ul. 3 Maja),
  • Wały Kościuszki - strona wewnętrzna (odcinek od ul. Wojska Polskiego do Wały Dąbrowskiego)
  • Plac Wolności (część wokół domków handlowych)
  • Plac przy Wałach Kościuszki (od ul. T. Kościuszki do ul. M. Kopernika)

 

Lokalizacja strefy i ulic nimi objętych wraz z rozmieszczonymi parkomatami przedstawia mapka.Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 14.00.
Opłaty nie pobiera się w niedziele i święta.

 CENNIK

Wykupienie biletu parkingowego powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP za cały przewidywany czas postoju.

Minimalny opłacony czas parkowania wynosi 30 minut. Opłacenie dalszego parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety.

  1. za pierwsze pół godziny parkowania - 1,00 zł, (minimalna opłata)
  2. za pierwszą godzinę parkowania -2,00 zł,
  3. za każdą kolejną godzinę parkowania - 2,00 zł.


Opłaty za parkowanie można uiszczać monetami 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.
Parkomat nie wydaje reszty

Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.
W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkomacie.
Dla właścicieli imiennej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub kierowcy przewożącego właściciela takiej karty nie pobiera się opłaty.

 


 

KARTY ABONAMETOWE


W UMG Rawicz (Biuro Obsługi Klienta) można nabyć miesięczne karty abonamentowe w cenie 100 zł za miesiąc.
Wykupienie karty abonamentowej nie zabezpiecza wolnego miejsca.

>>> WNIOSEK - pobrania
<<<

 WEZWANIE DO OPŁATY DODATKOWEJ

W przypadku parkowania bez wniesionej opłaty, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego na przedniej szybie za wycieraczka przez kontrolera SPP, uiścić opłatę dodatkową, w wysokości 50,00 zl w w terminie 30 dni od daty wystawienia wezwania w kasie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz od pon. do pt. w godz od 8-14 lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 66 1560 0013 2885 7118 4000 0002 podając w tytule przelewu nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona
w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowejREKLAMACJE

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wniesienia opłaty dodatkowej nałożonej
wezwaniem, w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania może złożyć reklamację w formie pisemnej do UMG Rawicz dołączając oryginał biletu parkingowego oraz kopię wezwania.

>>>WNIOSEK<<<

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej prawo do wniesienia reklamacji wygasa.

 PODSTAWY PRAWNE