Rawickie zabytki
Piątek, 18 Wrzesień 2009 08:24
Pod względem urbanistycznym Rawicz uważany jest za największą i najbardziej reprezentatywną realizację w Wielkopolsce po 1500 roku. O jego randze świadczy tak układ urbanistyczny jak i wiele cennych obiektów zabytkowych, które mają wielką wartość historyczną. Zachowane w całości pierwotne założenie urbanistyczne ma kształt prostokątna - przeciętego osiami komunikacyjnymi z szachownicowym układem ulic wewnętrznych i ciasną zabudową obrzeżną kwartałów. Charakterystyczna jest oś historyczna Rynek - Plac Wolności - Zespół Klasztorny (zmieniony na Dom Poprawy, a później na istniejące do dziś więzienie).
 
Ratusz
Piątek, 18 Wrzesień 2009 08:47
Read more Wzniesiony ok. 1683 r., spalony w 1707 r. Obecnie murowany, zbudowany w latach 1753-1756 wg projektu architekta Leopolda Ostritza z Trzebnicy, staraniem właścicielki Katarzyny z Sapiehów Sapieżyny. Restaurowany w 1853 r. i 1967 r. Murowany z cegły, otynkowany. Na rzucie prostokąta, dziewięcioosiowy. Wnętrze w układzie dwutraktowym nieco przekształcone, z obszerną sienią na osi, w której znajdują się schody na piętro. W kilku pomieszczeniach parteru sklepienia kolebkowe z lunetami. W sieni na zachowanej belce stropowej fragment daty 1753.
W przeszłości, pomieszczenia ratusza pełniły różne funkcje. Tuż po wzniesieniu gmachu, na parterze w sieni, do której wiodły dwie bramy wejściowe, znajdowały się stragany z solą. Od wschodu rozlokowano jatki (sklepy), piekarnie, od zachodu wagę miejską, a od północy wydzielono pomieszczenie dla stróży nocnych. Na piętrze urzędowały władze miejskie, a dwa pomieszczenia zajmowała komora celna. Z czasem zlikwidowano sklepiki i urząd celny. W części parteru rozlokowano areszt miejski.
Więcej…
 
Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli
Piątek, 18 Wrzesień 2009 09:24
Read moreKościół p.w. św. Andrzeja Boboli, poewangelicki. Pierwotnie p.w. Św. Trójcy, konstrukcji szkieletowej, wzniesiony w 1639r. jako ewangelicki. Zniszczony w 1707 r. Następny z 1724 r. spłonął w 1801 r. w pożarze miasta. Obecnie, murowany, zbudowany w latach 1803-1808 przez budowniczego Krausego z Poznania, wg projektu z 1802 r. Karola Gottharda Langhansa; spalony w 1915 r., rekonstruowany w 1917 r. z wykorzystaniem murów obronnych. Od 1945 r. katolicki. Późnoklasycystyczny.
Więcej…
 
Kościół p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
Piątek, 18 Wrzesień 2009 09:45
Read moreKościół p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP z oryginalnym obrazem Matki Boskiej Rawickiej; katolicki, zbudowany w 1902 r., cenny przykład architektury neogotyckiej. Kościół konsekrowany został 5 maja 1907r. przez biskupa Edwarda Likowskiego p.w. Zwiastowania N.M.P. 10 października 1961r. dekretem Prymasa Polski Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego kościół otrzymał drugi tytuł: "Chrystusa Króla".
Więcej…
 
Planty Jana Pawła II
Piątek, 18 Wrzesień 2009 09:58
Read moreCentrum Rawicza otoczone jest plantami z połowy XIX wieku, które powstały w miejscu XVII wiecznych fortyfikacji miejskich i stanowią strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej. Drugie pod względem długości i znaczenia po krakowskich. Około 1665 roku postanowiono otoczyć Rawicz systemem wałów ziemnych i fos (nie było wokół miasta murów). W skład systemu weszły również cztery bramy: Szymanowska, Poniecka, Wąsoska i Wrocławska. Umocnienia obronne służyły mieszkańcom około 150 lat. Zmieniająca się technika wojenna oraz rozrastające się miasto spowodowały, że budowle te straciły swoje dawne znaczenie. Dlatego wzorem innych miast w pierwszej połowie XIX wieku przystąpiono do likwidacji i niwelowania fortyfikacji. Na ich miejscu utworzono w latach 1840-1850 wspaniałe zieleńce publiczne, które w tym czasie zaczęto nazywać plantami. Specyfika rawickich plant związana jest z powstaniem miasta na tzw. "surowym korzeniu". Umożliwiło to zaprojektowanie wałów, a w konsekwencji utworzenie plant opartych na planie prostokąta o obwodzie blisko trzech kilometrów. Pierścień około 1700 drzew i kilku tysięcy krzewów otacza dziś rawicką starówkę.
Więcej…
 
Sarnowa i sarnowski Ratusz
Piątek, 18 Wrzesień 2009 10:20
Read morePierwsza wzmianka z 1387 r. W 1407 r. przeniesienie miasta z prawa polskiego na niemieckie przywilejem Władysława Jagiełły wydanym dla właściciela Małgorzaty Donin i jej syna Jerzego. Układ urbanistyczny miasta jest dobrze zachowany (w 1987 r. wpisany do rejestru zabytków). Do najważniejszych obiektów zabytkowych należą: barokowy kościół p.w. św. Andrzeja, z pierwszej połowy XVIII w. z bramą kościelną i plebanią, klasycystyczny ratusz z XIX wieku, dwór i park dworski z XIX wieku oraz średniowieczne grodzisko. Ratusz w Sarnowie. Zbudowany w 1837 r., klasycystyczny, wieża z 1870 r., neogotycka. Murowany z cegły, otynkowany, wieża nieotynkowana. Zwrócony frontem na zachód. Piętrowy, siedmioosiowy z pozornym ryzalitem trzyosiowym w fasadzie zach., stanowiący podstawę wysokiej ośmiobocznej wieży oraz przez zwieńczenie w formie sterczynowej attyki. Kondygnacje oddzielone gzymsami kordonowymi, w fasadzie na piętrze pary pilastrów ujmujące naroża. Dach dwuspadowy z naczółkami.
Więcej…
 
Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła
Piątek, 18 Wrzesień 2009 10:32
Read morePierwotnie drewniany kościół p.w. św. Andrzeja i Doroty wzniesiony w 1421 r. staraniem Jerzego Donina i jego matki Małgorzaty. Obecnie murowany wzniesiony w 1718 r. z fundacji Joanny z Szołdrskich Zakrzewskiej. W 1769 r. dobudowano wieżę staraniem Marianny Zakrzewskiej kasztelanowej kaliskiej. W 1948 r. odnowiony. Barokowy. Orientowany. Murowany z cegły, otynkowany. Salowy, zamknięty od wsch. wielobocznie. Od zach. wieża z kruchtą w przyziemiu. Przy nawie: od pn. kwadratowa kaplica Matki Boskiej Szkaplerznej z przylegającą do niej dwukondygnacyjną zakrystią, od pd. ośmioboczna kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Wnętrze nakryte pozorną kolebką, w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej sklepienia żaglaste.
Więcej…