BURMISTRZ GMINY RAWICZ

informuje, że

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) zostały wywieszone na okres 21 dni niżej podane  wykazy nieruchomości, przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy w  trybie  bezprzetargowym :

- w dniu 09 stycznia 2014r. wykaz nieruchomości,stanowiących lokale mieszkalne

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczone do sprzedaży w

trybie bezprzetargowym, położone w :

Rawicz ul. 17 Stycznia 51 - lokal nr 7

Rawicz,ul. Staszica nr 1 - lokal nr 11

- w dniu 09 stycznia 2014r. wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Gminy

Rawicz, położonej w Słupi Kapitulnej ,oznaczonej w  operacie ewidencyjnym jako

część działki gruntu nr 587/1 o pow. ca 0,20 ha przeznaczone  do dzierżawy.

 

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21

tel. 065/546 54 00 fax. 065/ 546 41 67

 

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie  z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z póź. zm.) został  wywieszony w dniu  26 listopada 2013r. na okres 21 dni  wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej w operacie jako cz. dz. nr 665/1 i dz. nr 924, przeznaczonej do użytkowania na cele rolne, położonej w Rawiczu obręb Sarnowa.

 

Załącznik Nr 1

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 19  listopada 2013r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiący lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położone:

- Rawicz,ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 40 - lokal nr 5

- Rawicz,ul. Stefana Bobrowskiego nr 6 - lokal nr 57

 

Załącznik nr 1

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 14 października 2013 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:

1. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Kamienistej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1952/8 i 1952/10 o łącznej powierzchni 0.3868 ha,

2. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Kamienistej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1952/7 o powierzchni 0.1690 ha.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 20