Aktualne stawki podatkowe
Środa, 15 Kwiecień 2009 13:14
Aktualne stawki podatkowe
Rawicz otwarty jest na wszelkie inicjatywy kapitału krajowego i zagranicznego w zakresie rozwoju przemysłu, rzemiosła, handlu jak również turystyki. Miasto daje możliwości szerokiej współpracy z partnerami zainteresowanymi tworzeniem lub rozwojem istniejących już gałęzi gospodarczych. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, preferowana jest produkcja nieuciążliwa ekologicznie. Dodatkową zachętą dla inwestorów zamierzających ulokować swój kapitał na ziemi rawickiej jest wyjątkowa przychylność władz oraz skrócenie administracyjnego trybu załatwiania wielu formalności.
Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości. Na tle ościennych gmin korzystnie prezentują się stawki podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości.

 

Stawki roczne za mpowierzchni użytkowej w roku 2014

 

1

2

3

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawki w

2014r.

1.

Budynki mieszkalne

0,62 zł

2.

Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej

18,85 zł

3.

Materiał siewny

9,30 zł

4.

Świadczenia zdrowotne

4,12 zł

5.

Pozostałe budynki niemieszkalne

6,79 zł

6.

Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej

0,72 zł

7.

Pozostałe grunty

0,25 zł

8.

Budowle

2 %

 

 

Stawki roczne za m2 powierzchni użytkowej w roku 2013

 

1

2

3

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawki w 2013r.

1.

Budynki mieszkalne

0,61 zł

2.

Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej

18,68 zł

3.

Materiał siewny

9,22 zł

4.

Świadczenia zdrowotne

4,08 zł

5.

Pozostałe budynki niemieszkalne

6,73 zł

6.

Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej

0,71 zł

7.

Pozostałe grunty

0,24 zł

8.

Budowle

2%

 


 

 
      - UCHWAŁA NR XXXVII/310/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU
      w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
 
      - UCHWAŁA NR XXXVI/296/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
      w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  
     - UCHWAŁA NR XII/108/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 ROKU
     w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

KONTAKT:
 
Referat Podatków i Opłat
Bartosz Kuczyński - Kierownik Referatu
tel. (65) 546 54 55
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


Numer konta bankowego, na który należy przekazać wpłaty tytułem:


„podatek od nieruchomości”
URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
Wydział Finansowo-Budżetowy i Planowania
Getin Noble Bank S.A.

66 1560 0013 2885 7118 4000 0002


 

Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Gmina Rawicz może zaoferować potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom dwa rodzaje zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.

  • Po pierwsze, pomoc de minimis stosownie do rozwiązań szczegółowo zapisanych w uchwale Nr VI/39/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w ramach zasady de minimis, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 71, poz. 1890.
  • Pod drugie, pomoc regionalną stosownie do rozwiązań szczegółowo zapisanych w uchwale Nr VI/40/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 71, poz. 1891.

 

Pierwsza z wyżej przywołanych uchwał uprawnia do dwuletniego całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku wybudowania przez przedsiębiorcę nowego budynku (bez względu na wielkość powierzchni użytkowej) oraz rozpoczęcia w tym budynku działalności gospodarczej. Po pomoc należy się zgłosić po zrealizowaniu inwestycji. Druga uchwała, uprawnia do pięcioletniego całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku zrealizowania tzw. inwestycji początkowej (inwestycja określonych środków pieniężnych w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu ale także rozbudowa istniejącego zakładu lub nabycie zamkniętego zakładu) lub utworzenia nowych miejsc pracy. Tutaj o pomoc należy zawnioskować przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 

Przykład:

 

ZWOLNIENIA OD PODATKLU OD NIERUICHOMOŚCI W GMINIE RAWICZ

 

POMOC DE MINIMIS

UCHWAŁA Nr VI/39/07

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 28 marca 2007 r.

 

- okres zwolnienia:

2 lata

 

- podstawowy warunek:

wybudowanie nowego budynku i rozpoczęcie jego użytkowania na cele związane
z działalnością gospodarczą

 

- wyłączenia:

budynki związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2

budynki związane z prowadzeniem stacji paliw

 

- formalności:

o pomoc należy zawnioskować w ciągu 14 dni po zakończeniu inwestycji

 

- maksymalna kwota pomocy:

200.000,00 EURO

 

***

 

POMOC REGIONALNA

UCHWAŁA Nr VI/40/07

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 28 marca 2007 r.

 

- okres zwolnienia:

5 lat

 

- podstawowy warunek:

inwestycja początkowa lub nowe miejsca pracy

 

- definicja inwestycji początkowej:

tworzenie nowego zakładu pracy, rozbudowa istniejącego zakładu pracy,  nabycie zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

 

- wyłączenia:

budynki i budowle związane z działalnością handlową

budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw

 

- formalności:

o pomoc należy zawnioskować przed rozpoczęciem realizacji inwestycji na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały

 

- maksymalna kwota pomocy:

cała kwota pięcioletniego podatku, jednak nie więcej niż

40% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną

 

przykład:

            hala produkcyjna o pow. użytkowej 15000 m2 x 17,96 zł (stawka podatkowa) x 5 lat

= 1.347.000,00 PLN

 ~ 320.000,00 EURO

 


 

 Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza, w których wykonano remont elewacji
 
 
        Uchwała NR XXI/171/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU 
        Załącznik nr 1
        Załącznik nr 2
        Załącznik nr 3