Czystość w Rawiczu
Harmonogram oczyszczania miasta
Środa, 04 Lipiec 2012 08:57

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na oczyszczenie miasta w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014r. jest firma MAŻUR Marek Żurek Rawicz ul. Gajowa 1.

Wykaz ulic przewidzianych do oczyszczania wraz z ich powierzchnią i określeniem częstotliwości ich zamiatania w miesiącu.